dödstraff

För dödstraff
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=5000000000000088&posting=19500000002491710


http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=5000000000000088&posting=19500000002723043

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=5000000000000088&posting=19500000002731594

http://calandrella.wordpress.com/2009/02/11/infor-dodsstraff-i-sverige/

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=5000000000000088&posting=19500000001865066

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=5000000000000088&posting=19500000001869523

Emot
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=5000000000000088&posting=19500000002733918

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000014&conference=5000000000000088&posting=19500000005591364

http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____97299.aspx

http://everykindapeople.blogspot.com/2008/04/eu-infr-ddsstraff-i-europa.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0420:0464:SV:PDF

Sverige

Källan låter trovärdig, men får vara källkritisk och se upp för vad som är fakta och vad som är egna åsikter.
http://www.mimersbrunn.se/Doedsstraff_4870.htm

Jag tycker det är bra att Sverige är med och driver kampen mot dödsstraff, att vi står för att vi är emot att det sker runt om i världen. "Vårt mål är en tydlig markering mot dödsstraffet av FN:s generalförsamling." Ett mycket bra mål att sträva efter! Att det inte redan är olagligt i hela världen är helt ofattbart! "Dödsstraffet är ett omänskligt straff och hör inte hemma i en modern och civiliserad rättsordning. Det strider mot en av demokratins grundprinciper, nämligen värnandet om den enskilde och är oförenligt med de mänskliga rättigheterna." Carl Bildt
Kinas syn på dödssfaff och männskliga rättigheter i allmänhet är för mig oförståeligt. Att kina står för 80% av alla avrättningar som sker i världen visar att dom inte har någon tanke att förbjuda dödsstraffet. Vi behöver tillsammans höja våra röster och motarbeta, få de länder som ännu inte avskaffat straffet att lyssna, tänka efter, ändra sina lagar.
Argumenten och faktan verkar trovärdig har svårt att tro att Carl Bildt skulle skriva något utan att först ha kollat upp källorna.
http://www.sweden.gov.se/sb/d/7416/a/89965

Det är hemskt!! Stenad till döds! Det måste vara den hemskaste metoden av dödstraffen!
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/iranier-stenas-ater-till-dods_358860.svd


RSS 2.0